Sopyan Hardyansyah. Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Conto Carpon: AKI SMARA BEGÈR MUNGGARAN

CONTO CARPON

AKI SMARA BEGÈR MUNGGARAN

Meunang:

Sopyan Hardyansyah

 

 

Geusan sakolot kitu , ki Smara mah can pernah miboga jodo, ari sababna tèh baheulana sok dientong-entong kunu jadi kolotna, pajar cenah leutik kènèh, can loba pangarti. Kusabab kitu nya nurut baè manèhna tèh, da sabab alesanana asup diakal, nu leutik mah biasana kurang pangalaman pangpangna mah.

Kusabab aya panyarèk kitu, nya manèhna mah tonggoy baè kana diajar, tara lurak-lirik kasisi kagigir cara budak bujang nu lian, malah aya mojang nu leucir ogè tara daèk malirè, da sabab satia tèa ka Ema reujeung ka Bapana.

Sabenerna nu matak manèhna tara boga jodo tèh da lantaran lain teu kukasèp-kasèp teuing sabenerna mah, ngan pèdah satia wèh tadina ka Ema reujeung ka Bapana, jadi wèh nu kuduna diajar bobogohan tileuleutik tèh ki Smara mah can kungsi ngalaman dina kieuna, tapiajaib!’ sok sanajan can boga pangalaman dina bobogohan, manèhna mah di lingkunganana sok remen jadi pakarna; sedengkeun anu baroga pangalaman sorangan sok jadi pasiènna.

Sabab remen pisan batur anu cumarita ngeunaan karudet sakuliah asmara, nya teu hèran lamun antukna manèhna sahenteuna jadi muka pangartina khususna dina satatareun bobogohan. Sok sanajan lain pangalaman sorangan, tapi sahenteuna aya wèh sapulukaneun èlmuna mah. Pan diajar sajarah kitu cenah, sanajan urang teu ngalaman cilakana, tapi urang bisa apal metik pangaweruh sarta nilai-nilaina.

Sakapeung mah aya rasa kahanjelu dina hatèna, naha baheula henteu mentengul siga bujang nu lian, wani sasalimpetan bobogohan. Batur mah hatam èlmu bobogohanana, ari kuring? Iqro kènèh, da sabab karèk munggaran ayeuna-ayeuna nèang kabogohna . Ari batur mah geus kokoloteun kana panyakit hatè, ari kuring mah rapuh kènèh, sabab can miboga pangalaman-pangalamanana.

Tah ayeuna kasempetan pikeun manèhna nèangan pangalaman keur bobogohan, da sabab ayeuna mah geus waktuna; geus umuran; jeung geus boga pagawèan. Teu jarang manèhna tèh nongkrong-nongkrong di mol, sisi jalan, tepikeun ka kafè-kafè ku manèhna mah dianjangan, sabab geus teu kuat hayang siga nulian, boga anak katut pamajikan.

Buukna ngadak-ngadak di luisan ambèh katingalina hèrang tur bersèka siga budak umur lima welas taunan, ari keur minyak rambutna, manèhna mah cukup baè makè urang-aring, sabab lian ti bisa ngaluiskeun buuk, cenah dina labelna geus katera bisa sakaligus dipakè pikeun ngahideungkeun buuk. Nya kawilang cocok baè ari keur manèhna mah, sabab gening mun ngaca mah sok sidik kataringgali buuk bodas-pèrakna tèh, tepikeun ka ting parucunghul dina sela-sela buuk nu harideungna.

Mun keur nongkrong bari moè tonggong, manèhna teu liwat ti gaya budak ngora, siul-kiceup-pèpèt, mun bisa gabrug-tangkeup. Bangkong ngojay - ajul gedang mah engkè baè gaya kitu mah mun geus pasti kawin henteuna.

Kabeneran keur moè tonggong tèh aya nyi Asih, randa ngora can kaala, manèhna can lila pegat jeung salakina, ari sababna mah teu pati penting teuing, sabab nu leuwih penting ayeuna mah nyi Asihna .

Kiceup-siul kadang-kadang dipakè aki keur ngeurad nyai, sangkan eunteup kana lubang cinta aki nu paling patèn. Tapi sanajan geusan usaha bèak-bèakan, tetep baè nyi asih mah henteu hayangeun.

Heuuh dasar! Aki-aki gurayot, leuleus-pèot, awak mondoyot ari kahayang ka kuda berag

Naon nyikuda liar”, “atuh alus èta mahkeur nambah stamina, sugan weh engkena kahot dina gurayot gabrug-tangkeup ahot-ahotsi aki nyèrèngèh bari geuhgeuy sorangan; sedengkeun nyi Asih mah dulak-delèk baè matana tèh.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 komentar:

bpk muliadi mengatakan...

¬ hal yg tidak pernah terbayangkan kini menjadi kenyataan,dengan keluarga saya untuk AKY SANTORO kami ucapkan banyak terimah kasih karna berkat BANTUAN AKY SANTORO ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari segala HUTANG HUTANG. karna nomor togel yang di berikan KY SANTORO YAITU-4D. nya BENAR BENAR TERBUKTI TEMBUS 100% DAN SAYA MEMENANGKAN.125 juta.ALLHAMDULILLAH saya bisa menutupi semua tuhang hutang saya.dan MOTOR saya yg dulunya aku gadaikan,kini sudah di tebus kembali.dan kami juga sudah membuka usaha kecil kecilan,kami tidak menduga KY SANTORO TELAH MERUBAH NASIB KAMI DALAM SEKEJAP.dan hanya AKY SANTORO Lah DUKUN TOGEL YANG PALING BERSEJARAH DI KELUARGA KAMI.ini adalah benar benar kisah nyata dari saya.dan saya tidak malu menceritakannya.semua tentang kesusahan yg perna saya jalani.karna di situlah saya mulai berfikir bahwa mungkin masih banyak saudara kami yg membutuhkan bantuan seperti saya.yang ingin seperti saya silahkan hub AKY SANTORO DI NOMOR(_0823_1294_9955_)Atau KLIK DISINIDI JAMIN 100% TEMBUS.JIKA ANDA PENUH KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN SILAHKAN ANDA BUKTIKAN SENDIRI.DAN SAYA SANGAT YAKIN BAHWA ANGKA GHOIB YANG DI BERIKAN KY SANTORO DAPAT MERUBAH NASIB ANDA SEPERTI SAYA.SEBELUMNYA SAYA MOHON MAAF KALAU ADA PERKATAAN SAYA YANG KURANG SOPAN.TOLONG DI MAAF KAN.TERIMAH KASIH.THANK'Z ROOMX ZHOBATH.!!!

Posting Komentar